zaterdag 23 april 2016

lijfrenteverzekeraar

lijfrenteverzekeraar


Een lijfrenteverzekeraar is een gespecialiseerd verzekeraar, of een tak binnen een algemene verzekeraar die zich toelegt op het afsluiten van lijfrenteverzekeringen die bij overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een lijfrente uitbetalen.
Gebruikte begrippen in lijfrente verzekeraar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lijfrente
  ... een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer