vrijdag 1 april 2016

Treasurer

Treasurer


De treasurer wordt ook wel cash manager of financial manager genoemd. Het is een functionaris die binnen een bedrijf voornamelijk belast is met de controle en het beheer van de inkomende en uitgaande geldstromen, het vermijden van valutarisico's, het uitzetten van overtollige kasmiddelen en het toezicht op kredietfaciliteiten.
Gebruikte begrippen in treasurer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer