dinsdag 5 april 2016

T-bill

T-bill 


T-bill is de vaak gebruikte afkorting voor Amerikaans schatkistpapier.  Zie bij  treasury bill
Gebruikte begrippen in tbill


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer