vrijdag 18 maart 2016

Valutaclausule

Valutaclausule


Het begrip valutaclausule heeft meerdere betekenissen:

1.Clausule die het mogelijk maakt dat om aflossing of dividend uit te laten betalen in een valuta naar keuze

2.Clausule in een overeenkomst, krachtens welke de verschuldigde geldsom in een vreemde valuta is uitgedrukt.
Gebruikte begrippen in valutaclausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar valutaclausule in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
referentie valuta
  ... onder een referentie valuta verstaan we de valuta waaraan een vordering in een andere valuta via een valutaclausule is...Lees meer