dinsdag 15 maart 2016

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht


Een verklaring van erfrecht is een verklaring die door een notaris wordt opgemaakt waarin vermeld staat wie de erfgenamen zijn.

De notaris maakt de verklaring van erfrecht aan de hand van door deze notaris te verzamelen gegevens.

Bij deze gegevens behoort in elk geval een bericht van het Centraal Testamentenregister of er al dan niet een testament is.

Hierdoor kan het enkele weken tot soms wel enkele maanden duren voordat de notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven als er veel erfgenamen zijn of als ze moeilijk te vinden zijn.

In die tijd kan een verklaring van executele worden opgemaakt.
Gebruikte begrippen in verklaring van erfrecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
testament
  ... het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd het is een herroepelijke verklaring van iemand deze wordt testateur...Lees meer
verklaring van executele
  ... onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur...Lees meer