woensdag 16 maart 2016

verificatie

verificatie


Onder verificatie verstaan we een onderzoek naar de echtheid of juistheid van een document.
Gebruikte begrippen in verificatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar verificatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
verificatievergadering
  ... de verificatievergadering is een vergadering van crediteuren en hun debiteur met zijn curator onder leiding van een rechtercommissaris waarin over...Lees meer