dinsdag 15 maart 2016

Vervangingsprijs

Vervangingsprijs


Onder de vervangingsprijs verstaan we de prijs waartegen men een productiemiddel of een eindproduct op een gegeven ogenblik kan vervangen, kortom de actuele marktprijs.
Gebruikte begrippen in vervangingsprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer