vrijdag 18 maart 2016

vaste hypotheek

vaste hypotheek


Onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het moment van hypotheekvestiging vaststaande geldlening die in een hypotheekakte is vastgelegd.

Een dergelijke lening wordt doorgaans afgelost met vaste aflossingsbedragen op vaste vervaldata.

Het bedrag van de vaste hypotheek daalt naarmate die bepaalde lening wordt afgelost.
Gebruikte begrippen in vaste hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer