vrijdag 18 maart 2016

Varianten analyse

Varianten analyse


Onder de variantenanalyse verstaan we de alternatieve voorspellingen van het Centraal Planbureau op grond van variatie in de voor veronderstellingen over ondermeer de ontwikkelingen in de economie en andere maatschappelijke ontwikkelingen.
Gebruikte begrippen in varianten analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer