zondag 13 maart 2016

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of zoals meestal genoemd: het UWV, verzorgt de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA IVA en WGA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Daarnaast is het UWV bemiddelaar voor de arbeidsmarkt in plaats van de vroegere arbeidsbureaus. Het UWV is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Gebruikte begrippen in uitvoeringsinstituut


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer