vrijdag 18 maart 2016

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio


De Solvabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat aangeeft in hoeverre een onderneming in staat is haar financiële verplichtingen na te komen en normale bedrijfsrisico's op te vangen.
Gebruikte begrippen in solvabiliteitsratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar solvabiliteitsratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
solvabiliteitsratio b
  ... de solvabiliteitsratio is bedoeld om een indruk te krijgen van de financiële stabiliteit van een onderneming...Lees meer