dinsdag 22 maart 2016

schatkistpapiertender

schatkistpapiertender


Een schatkistpapiertender is een openbare inschrijving op schatkistpapier waarbij de marktomstandigheden zoals vraag en aanbod de hoogte van de te vergoeden rente bepalen.
Gebruikte begrippen in schatkistpapiertender


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer