zondag 27 maart 2016

Revisie

Revisie


Het begrip revisie heeft meerdere betekenissen:

1. Periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement. Zoals kijken naar de gang van zaken bij de kredietnemer. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of het kredietarrangement zonder wijzigingen kan worden voortgezet.

2. Buitengewoon rechtsmiddel dat in bepaalde gevallen ingesteld kan worden tegen arresten van burgerrechtelijke aard van de Hoge Raad.
Gebruikte begrippen in revisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar revisie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


consumer confidence index
  ... de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot...Lees meer
brent index
  ... onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt...Lees meer
chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer
UNCITRAL
  ... de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van...Lees meer
united nations commissionon international tradelaw
  ... de term unit linked bij een beleggingsfonds betekent dat dit gekoppeld is aan een pensioenverzekering...Lees meer