woensdag 9 maart 2016

EGrichtlijn

EGrichtlijn


Een EGrichtlijn was een supranationaal (dus over de verschillende landen heen) bindende instructie aan de lidstaten van de Europese Gemeenschappen.

Het ging daarbij met name over de aanpassing van de eigen wetgeving van de lidstaten aan de regelgeving van de Gemeenschap.