dinsdag 1 maart 2016

binnenlandse cheque

binnenlandse cheque


Onder een binnenlandse cheque verstaan we een cheque die is getrokken op en die wordt uitbetaald dan wel verrekend door een bank in Nederland.

Vertalingen van binnenlandse cheque

Engels: domestic cheque

Gebruikte begrippen in binnenlandsecheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer