Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 1 maart 2016

Schatkistpapier

Schatkistpapier


Onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.

Schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij De Nederlandsche Bank NV.

De feitelijke uitgifte van Schatkistpapier geschiedt door het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.

De Agent is de functionaris die belast is met de leiding van genoemd agentschap.
Gebruikte begrippen in schatkistpapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
agentschap
  ... Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar schatkistpapier in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

saldoschatkist
  ... het zogenaamde saldo schatkist is het tegoed van het rijk bij de nederlandsche bank nv dat tot uitdrukking komt...Lees meer
geldmarkt beleid
  ... het geldmarktbeleid is het beleid van een centrale bank dus in de guldentijd de nederlandsche bank nv maar nu de...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
discontabele activa banken
  ... met het begrip discontabele activa van banken worden de activa bedoeld die de banken kunnen verdisconteren bij...Lees meer
discontopolitiek
  ... de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen...Lees meer
near money
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
wisseldisconto
  ... het zogenaamde "wisseldisconto" is het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv dnb bereid is om schatkistpapier wissels en promessen voorzien...Lees meer
disconto en callgeld clearing instituut
  ... het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
plaatsing van schatkistpapier
  ... bij de plaatsing van schatkistpapier hebben we het over de uitgifte van schatkistpapier...Lees meer
schatkistpapiertender
  ... een schatkistpapiertender is een openbare inschrijving op schatkistpapier waarbij de marktomstandigheden zoals vraag en aanbod de hoogte van de te...Lees meer
vlottende staats schuld
  ... onder de vlottende staatsschuld verstaan we de kortlopende en middellange staatsschuld die de overheid is aangegaan voor de financiering...Lees meer
tbill
  ... t bill is de vaak gebruikte afkorting voor amerikaans schatkistpapier zie bij treasury bill...Lees meer
treasurybill
  ... een treasury bill is een kortlopend schatkistpapier van de amerikaanse overheid...Lees meer
treasurybond
  ... een treasury bond is een langlopend schatkistpapier van de amerikaanse overheid...Lees meer
stallen van schatkistpapier
  ... onder het stallen van schatkistpapier verstaan we een met name tot het begin van de jaren zeventig voorkomende...Lees meer
geldmarktinstrumenten
  ... de zogenaamde geldmarktinstrumenten zijn de middelen die een centrale bank zoals de vroegere nederlandsche bank nv in het guldentijdperk had...Lees meer
callgeld lening
  ... een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.