dinsdag 1 maart 2016

binnenlandpolis Nederlandsche credietverzekering maatschappij Nv

binnenlandpolis Nederlandsche  Credietverzekering maatschappij NV


Onder een binnenlandpolis Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij NV verstaan we een verzekeringspolis die dekking geeft voor eventuele schade die kan optreden bij het verstrekken van krediet door Nederlandse ondernemingen aan Nederlandse afnemers en/of opdrachtgevers.

Deze binnenlandpolissen hebben een zogeheten positieve risico-omschrijving, waarmee bedoeld wordt dat oorzaken van de schade waarvoor dekking wordt gegeven, uitputtend in de polis worden opgesomd en waarmee alle andere oorzaken dus automatisch worden afgewezen.
Gebruikte begrippen in binnenland polis nederlandsche credietverzekeringmaatschappijnv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
positieve risico omschrijving
  ... een positieve risico omschrijving is een beperkende opsomming van de schadeoorzaken die wel door een verzekering worden gedekt...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer