dinsdag 1 maart 2016

bijzonder gekruiste cheque

bijzonder gekruiste cheque


Een zogenaamde bijzonder gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken. Tussen die lijnen komt de naam van een bank voor.

Een bijzonder gekruiste cheque kan door de bank op wie hij is getrokken (de betrokkene), slechts worden betaald aan de aangewezen bank of, indien deze de betrokkene zelf is, slechts aan één van haar cliënten.

De op de cheque met name genoemde bank kan de cheque ter incasso aan een andere bank overdragen. Een cheque welke meer dan één bijzondere kruising draagt, mag door de betrokkene slechts worden betaald indien er niet meer dan twee kruisingen zijn, waarvan één ter incasso strekt.

Een bank mag een gekruiste cheque alleen aannemen van één van haar cliënten of van een andere bank.




Gebruikte begrippen in bijzonder gekruiste cheque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
gekruiste cheque
  ... bij een zogenaamde gekruiste cheque zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer