dinsdag 1 maart 2016

Bijkantoor

Bijkantoor


Een bijkantoor wordt ook een filiaal genoemd. Een bijkantoor is een onderdeel van een instelling dat op een ander adres is gevestigd, dan waar de zetel van het hoofdkantoor waarmede het één juridische eenheid vormt, is gevestigd.

Meer specifiek voor banken: Soms is het gebied dat een bank moet bestrijken zo groot dat er extra kantoren worden geopend, die bijkantoor of filiaal worden genoemd. Eind vorige eeuw waren er enorm veel bankkantoren, met soms tot drieduizend bijkantoren per bank.

Maar vonden we vroeger in elk bewoond gebied wel een filiaal van een bank, tegenwoordig worden ze vaak vervangen door een balie in een supermarkt of boekhandel, alsmede door allerlei vormen van automaten. Daarnaast kan de klant van de bank steeds meer regelen via internet.

We zien ook dat allerlei specialismen van kleinere kantoren gebundeld worden in regiokantoren.

Vertalingen van bijkantoor

Engels:  branch 

Gebruikte begrippen in bijkantoor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
zetel
  ... onder een zetel verstaan we de plaats van statutaire vestiging van een rechtspersoon...Lees meer

Begrippen waar bijkantoor in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


overlopende posten
  ... we spreken van overliquiditeit bij een bedrijf als dit bedrijf over een veel grotere liquiditeit beschikt dan voor de normale...Lees meer