dinsdag 1 maart 2016

Bezwaarschrift

Bezwaarschrift


Als de belastinginspecteur besluit van de door u ingediende aangifte af te wijken ,dan heeft u nadat u de definitieve aanslag hebt ontvangen zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Bent u te laat dan hoeft de inspecteur niet meer op uw bezwaren in te gaan.

U wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Wel kan de inspecteur dan besluiten om ambtshalve aan uw bezwaren tegemoet te komen.

Dat is echter een gunst en geen recht.
Gebruikte begrippen in bezwaarschrift


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
aanslag
  ... De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar bezwaarschrift in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


voorlopige aanslag
  ... de belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen als zij meent dat u via uw loonheffing te weinig belasting betaalt...Lees meer