vrijdag 4 maart 2016

bestuursverslag

bestuursverslag


Het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en zijn visie geeft op de toekomst.

Gebruikte begrippen in bestuursverslag


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
raad van bestuur
  ... de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv...Lees meer