zondag 6 maart 2016

Bare boat charter

Bare boat charter


Met de term bare boat charter wordt een charterovereenkomst bedoeld tussen vervoerder en bevrachter waarbij de vervoerder het zeeschip kaal ter beschikking stelt.

Deze overeenkomst houdt dan in dat er wel een kapitein bij het schip is, maar dat er geen bemanning is inbegrepen zodat deze nog apart geregeld moet worden.

Bare boat charter


Gebruikte begrippen in bare boat charter


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer