maandag 14 maart 2016

Wet melding zeggenschap

Wet melding zeggenschap


In de Wet melding zeggenschap (WMZ) is vastgelegd dat een aandeelhouder die een bepaald percentage aandelen overschrijdt, zowel naar boven als naar beneden, daarvan melding moet maken bij de Autoriteit Financiële Markten.

De WMZ heeft tot doel het aandelenbezit in beursgenoteerde ondernemingen transparant te maken voor de belegger.

In de praktijk wordt deze wet ontdoken door een te groot percentage te spreiden over meerdere BV's, stichtingen en bevriende bedrijven.
Gebruikte begrippen in wetmelding zeggenschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer