maandag 14 maart 2016

Voortschrijdende rendement

Voortschrijdende rendement


Het voortschrijdend rendement geeft de beleggingsopbrengsten (total return) over recente periodes weer.

Die periode kan een jaar, maand, week of dag zijn. Op 14 maart bijvoorbeeld beslaat het 1-jaars voortschrijdend rendement een periode van 15 maart 2013 tot 14 maart 2014.

Het 1-week voortschrijdend rendement geeft op die dag de opbrengst over de periode van 8 tot 14 maart 2014 weer.
Gebruikte begrippen in voortschrijdende rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
total return
  ... de total return is de som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van...Lees meer