maandag 14 maart 2016

Voorinschrijving

Voorinschrijving


Als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving ,dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vóór de officiële inschrijfdatum .
Gebruikte begrippen in voorinschrijving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
inschrijfdatum
  ... de inschrijfdatum is de datum waarop het mogelijk wordt om op een openbare emissie in te schrijven...Lees meer
openbare emissie
  ... een openbare emissie is een emissie waarbij iedereen kan inschrijven op de nieuw uit te geven aandelen en obligaties...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar voorinschrijving in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


prekwalificatie
  ... een prekwalificatie is een voorinschrijving waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan...Lees meer