Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 14 maart 2016

saldo

Saldo


Onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt.

Op het moment dat de klant geld van de bank krijgt spreken we van een creditsaldo en als de bank een vordering op de klant heeft (die dan "rood" staat) spreken we van een debetsaldo.
Gebruikte begrippen in saldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar saldo in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
node
  ... een netwerk als dat van bitcoin en de verschillende altcoins heeft een netwerk nodig van nodes...Lees meer
rentestaffel
  ... een rentestaffel is een rekening in staffelvorm waarbij de debet en creditmutaties niet in volgorde van de boekingsdata maar in...Lees meer
elfproef van het bankrekeningnummer
  ... de zogenaamde elfproef van het bankrekeningnummer is een test waarmee de mogelijke bestaanbaarheid van het bankrekeningnummer kan...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
stick sandwich
  ... de stick sandwich is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse het koerspatroon...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
saldoschatkist
  ... het zogenaamde saldo schatkist is het tegoed van het rijk bij de nederlandsche bank nv dat tot uitdrukking komt...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
long legged doji
  ... we spreken in de candlestickanalyse over een long legged doji bij een doji met zowel een lange upper...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
zerosum
  ... onder zerosum handel of een zerosum spel verstaan we een vorm van handel waarbij geen geld of kapitaal ontstaat...Lees meer
economische goederenvoorraad
  ... onder de economische goederenvoorraad verstaan we de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
rescontreren in de effectenclearing
  ... onder het rescontreren in de effectenclearing verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds...Lees meer
basisprijzen
  ... de basisprijzen worden gevormd door de verkoopprijs te nemen exclusief handels en vervoersmarges van derden...Lees meer
besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
nationaalinkomen
  ... het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan...Lees meer
staffelvorm
  ... een staffelvorm is een voorstelling van een reeks van onder elkaar geplaatste bedragen die bij elkaar opgeteld en van elkaar...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
undamentals van een wisselkoers
  ... onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land...Lees meer
positieopbouw
  ... de positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft...Lees meer
reguleren rekeningcourant saldo
  ... onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
bruto nationaal product
  ... onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen...Lees meer
handtekeningcontrole
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten...Lees meer
maximumsaldo
  ... het maximum saldo is het bedrag dat maximaal op een bepaalde soort rekening mag worden aangehouden bijv het maximum...Lees meer
nationaal liquiditeitsoverschot
  ... het nationaal liquiditeitsoverschot is de opgetreden verandering over een bepaalde periode waarbij meestal een jaar wordt genomen in de officiële...Lees meer
nationaal produkt
  ... het nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid...Lees meer
onderling werksaldo banken
  ... onder het onderling werksaldo banken verstaan we het saldo dat de ene bank bij een andere bank aanhoudt...Lees meer
effectengirorekening
  ... een effectengirorekening is een rekening die elke bij het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv ofwel necigef aangesloten instelling onderhoudt waarop...Lees meer
debet staan in rekening courant
  ... de term debet staan in rekeningcourant is de meer formele benaming van het bekende begrip "rood staan"...Lees meer
debiteurenkrediet
  ... onder een debiteurenkrediet verstaan we een krediet waarbij de cessie van de vorderingen het saldo van de openstaande debiteuren als...Lees meer
debiteurenland
  ... onder een debiteurenland verstaan we een land dat per saldo een schuld heeft uitstaan bij het buitenland het grootste schuldenland ter...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer
ATM
  ... De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cliënten de mogelijkheid...Lees meer
automated tellermachine
  ... De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cli ënten de mogelijkheid...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
saldobiljet
  ... een saldo biljet is een gespecificeerde opgave van een bezit aan effecten bij een bepaalde bank of commissionair...Lees meer
saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
saldonominaal
  ... het saldo nominaal is de aanduiding die het bezit van een cliënt in een fonds aangeeft...Lees meer
lossingsbericht
  ... het lossingsbericht is het bericht dat het losbare gedeelte van het saldo van de cliënt vermeld het lossingsbericht wordt na...Lees meer
dagelijkse rentemethode
  ... onder de dagelijkse rentemethode verstaan we een methode van het berekenen waarbij de periode waarover rente over het saldo...Lees meer
gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
girale kredietverlening
  ... we spreken van girale kredietverlening als een bank ons toestaat om tot een bepaald bedrag rood te staan dus...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer
vorderingenoverschot
  ... een vorderingenoverschot is het verschil van de lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten van een sector of land verminderd met de lopende...Lees meer
effectenbeleggingsrekening
  ... onder het begrip effectenbeleggingsrekening verstaan we een rekeningcourantrekening waarmee we deel kunnen nemen in een beleggingsfonds...Lees meer
in house matching
  ... onder de term inhouse matching verstaan we het over en weer wegstrepen van kooporders en verkooporders binnen dezelfde bank...Lees meer
aflopend documentair krediet
  ... Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat...Lees meer
exploitatieoverschot
  ... het exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en...Lees meer
sluitpost
  ... in bedrijfseconomische betekenis is sluitpost een boekhoudkundige term voor de post waarmee een begroting of exploitatierekening sluitend wordt gemaakt bijvoorbeeld...Lees meer
beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk
  ... Het zogenaamde beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk is het werkelijke financieringssaldo van het rijk...Lees meer
dekkingseisen
  ... beleggers die putopties en of ongedekt callopties schrijven moeten voldoen aan de minimum dekkingseisen zoals die zijn vastgesteld door amsterdam...Lees meer
beneficiaire aanvaarding
  ... een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die...Lees meer
fiattering van betalingsopdrachten
  ... onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.