zondag 13 maart 2016

Uitloting

Uitloting


Van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost.

Door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor in aanmerking komen.
Gebruikte begrippen in uitloting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer

Begrippen waar uitloting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


uitlotingsverlies
  ... het uitlotingsverlies is het verlies dat bij de uitloting van een obligatie wordt geleden obligaties worden vrijwel altijd in coupures van...Lees meer
uitlotingssysteem
  ... het uitlotingssysteem is het systeem waarmee obligaties worden uitgeloot...Lees meer
uitlotingswinst
  ... onder uitlotingswinst verstaan we de winst die bij de uitloting van een obligatie wordt gemaakt obligaties worden vrijwel altijd in...Lees meer
laag rentende obligatie
  ... obligatie met een rentevergoeding beneden de marktrente waarop bij uitloting koerswinst wordt gemaakt deze toekomstige koerswinst is dan ook...Lees meer
lotingsgroep
  ... een lotingsgroep is een groep van cfobligaties waaraan een zelfde serienummer of serieletter is toegekend dit wordt gebruikt om gemakkelijk uitloting...Lees meer
lotingsindicatief
  ... een lotingsindicatief is een speciaal kenmerk bijv een stuknummer ten behoeve van zowel de uitloting van stukken als de aanwijzing...Lees meer
cum lotingskans
  ... met de term cum lotingskans of soms ook wel afgekort tot "cum" bedoeld men de dat een obligatie verhandeld...Lees meer
gemiddelde looptijd
  ... onder de gemiddelde looptijd van een obligatie verstaan we de periode waarin geen uitloting van een obligatie plaatsvindt opgeteld...Lees meer
inschrijving schuldregister
  ... we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de...Lees meer
losbare serie
  ... een losbare serie obligaties is een serie die is aangewezen voor uitloting...Lees meer
effectenadministratie
  ... een belangrijk onderdeel bij een effecten bank is de effectenadministratie het mag duidelijk zijn dat de automatisering aan deze administratie zeker...Lees meer