dinsdag 22 maart 2016

secundaire emissie

secundaire emissie


Een secundaire emissie is de heruitgifte van effecten uit het bezit van een grote aandeelhouder of belegger.

De secundaire emissie staat tegenover de primaire emissie waarbij de effecten direct bij de uitgever vandaan komen.
Gebruikte begrippen in secundaire emissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
heruitgifte
  ... onder de heruitgifte van aandelen verstaan we het wederom aanbieden van aandelen aan het publiek die eerder waren uitgegeven maar...Lees meer
primaire emissie
  ... een primaire emissie is de uitgifte van nieuwe effecten en daarmee eigenlijk hetzelfde wat onder een "gewone" emissie wordt...Lees meer