maandag 1 februari 2016

Echtelijke woning

Echtelijke woning


De echtelijke woning is een woning waarvan voor de vervreemding, bezwaring, ingebruikgeving e.d. de toestemming van beide echtgenoten is vereist.

Onder woning wordt hier mede verstaan een tweede woning, het huisraad, de bij de woning behorende tuin en garage.