zaterdag 6 februari 2016

dividend stelen

dividend stelen


1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk het uitoefenen van gekochte callopties met weinig premie vlak voor de dividenddatum.

De eigenaar van de callopties ontvangt dan de aandelen plus het dividend. De eigenaar van de aandelen waarop de callopties zijn geschreven is zijn aandelen kwijt en het dividend dat erop werd uitgekeerd.

Daarentegen heeft heeft hij de premie voor de callopties ontvangen.

De periode waarin dividenden worden uitgekeerd zijn wat dat betreft spannend voor de schrijver van de callopties. Weliswaar is vrij nauwkeurig te berekenen of er een gevaar van tussentijdse uitoefening van de callopties is, maar niet iedereen neemt die moeite.


Gebruikte begrippen in dividend stelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer