maandag 22 februari 2016

caption

caption


Onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf vastgestelde waarde. Dit wordt nog wel eens gedaan in turbulente tijden op de rentemarkt, omdat de aankoop van een dergelijke optie veel goedkoper is dan de aankoop van de cap zelf.

Gebruikte begrippen in caption


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer