maandag 1 februari 2016

Voorziening pensioenverplichtingen

Voorziening pensioenverplichtingen


Onder een voorziening pensioenverplichtingen verstaan het bedrag dat een pensioenfonds moet bezitten om er zeker van te zijn dat men tzt aan de verplichtingen kan voldoen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de premies die men tot dat moment nog gaat ontvangen.
Gebruikte begrippen in voorziening pensioenverplichtingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiĆ«le terminologie...Lees meer