maandag 1 februari 2016

Stabilisatiefunctie

Stabilisatiefunctie


Onder de stabilisatiefunctie verstaan we de wijze waarop de collectieve sector probeert de omvang en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit te beïnvloeden.
Gebruikte begrippen in stabilisatiefunctie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bezettingsgraad
  ... de bezettingsgraad is de mate waarin de capaciteit een bepaald duurzaam productiemiddel bijvoorbeeld een machine of een vliegtuig wordt gebruikt...Lees meer
collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer