maandag 1 februari 2016

renteclausule

renteclausule


Onder de renteclausule verstaan we de clausule die op wissels vermeld staat en waarmee wordt aangegeven dat de betrokkene boven het wisselbedrag een percentage aan rente moet betalen

Dit loopt gewoonlijk van de wisseldatum tot het tijdstip van inlossing van de wissel
Gebruikte begrippen in renteclausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer