woensdag 17 februari 2016

Kasbehoefte

Kasbehoefte


Onder de kasbehoefte verstaan we de behoefte aan kasgeld om de verschillen in het uitgaven en inkomstenpatroon (kaspatroon) op te vangen en eventuele kortlopende schulden op korte termijn te kunnen voldoen.
Gebruikte begrippen in kasbehoefte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar kasbehoefte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


transactiemotief
  ... het transactierisico is de onzekerheid over de uiteindelijke opbrengst of kosten van een transactie door een waardeverandering van de valuta...Lees meer