zondag 28 februari 2016

Gesloten bewaarneming

Gesloten bewaarneming


Onder gesloten bewaarneming verstaan we het feit dat een belegger via een kluiscontract waardezaken zoals bijvoorbeeld effecten, in een kluis bij de bank aanhoudt.
Gebruikte begrippen in geslotenbewaarneming


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer