maandag 1 februari 2016

economisch actieven

economisch actieven


Onder de economisch actieven verstaan we iedereen die aan een productieproces deelnemen, hetzij als ondernemer, hetzij als medewerker.

Het aantal actieven is de feitelijke werkgelegenheid minus degenen die een vorm van een ziektegerelateerde uitkering trekken.

Zowel de werkgelegenheid als de ziektegerelateerde uitkering worden uitgedrukt in arbeidsjaren.
Gebruikte begrippen in economisch actieven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer