zaterdag 6 februari 2016

Documentair krediet betaalbaar per zicht

Documentair krediet betaalbaar per zicht


Onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld voor betaling per zicht tegen documenten of tegen documenten die vergezeld gaan van een op de betalende bank getrokken zichtwissel.

Documentair krediet betaalbaar per zicht
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet