donderdag 11 februari 2016

Diffusie-methode

Diffusie-methode


Men spreekt van de diffusie-methode bij het hanteren van een diffusieindicator bij economisch onderzoek.