donderdag 18 februari 2016

devisor

devisor


devisor is een ander woord voor deelgetal. Een devisor wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de berekening van een ongewogen koersindex voor aandelen.

Het indexcijfer wordt berekend door bijvoorbeeld de koersen van 25 aandelen op te tellen en te delen door 25, ofwel door de devisor.
Gebruikte begrippen in devisor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
indexcijfer
  ... een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een...Lees meer
koersindex
  ... een koersindex is een andere benaming voor een index die wordt berekend op basis van de koersen van een aantal...Lees meer
ongewogen koersindex
  ... bij een ongewogen koersindex telt elk opgenomen aandeel evenveel mee de omvang van de beurswaarde van de effecten wordt...Lees meer