maandag 22 februari 2016

debiteurensaldo

debiteurensaldo


Het debiteurensaldo is het totaal aan kredieten of leningen die op een bepaald moment door een bank aan een klant of door een bedrijf aan afnemers zijn verstrekt.
Gebruikte begrippen in debiteurensaldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer