maandag 22 februari 2016

debiteurenbeheer

debiteurenbeheer


Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken

We verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan anderen verstrekte leningen (bij een bedrijf vaak handelsfinancieringen en bij een bank kredietverlening).

In deze kan ook levering op basis van een factuur met een betalingstermijn als een vorm van leverancierskrediet gezien worden.

Belangrijk zijn onder meer de voorwaarden waaronder de leningen worden gegeven, de termijn waarvoor en de manier waarop de te ontvangen bedragen worden geïnd.
Gebruikte begrippen in debiteurenbeheer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betalingstermijn
  ... onder een betalingstermijn verstaan we de termijn waarover premie wordt berekend bij alle verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer