maandag 22 februari 2016

Dealing limit

Dealing limit


Met de dealing limit bedoelen we de maximale totaalpositie waarover een handelaar tijdens het handelen een valutarisico of een renterisico mag lopen.
Gebruikte begrippen in dealinglimit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer