vrijdag 26 februari 2016

bruto schuldquote

bruto schuldquote


De bruto schuldquote is een graadmeter voors de schuldpositie van een land. De bruto schuldquote is het totaal van de uitstaande leningen (vaste en vlottende) van de totale overheid.

De overheid bestaat uit het Rijk, de sociale zekerheidssector en de overige publiekrechtelijke lichamen.
Gebruikte begrippen in brutoschuldquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer