zondag 28 februari 2016

bruto hypotheeklasten

bruto hypotheeklasten


Onder de bruto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek zonder dat het fiscaal voordeel in verband met belastingaftrek wordt berekend.
Gebruikte begrippen in bruto hypotheeklasten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer