zondag 28 februari 2016

Boekingsdatum

Boekingsdatum


De boekingsdatum wordt ook wel de verwerkingsdatum genoemd. De Boekingsdatum is de datum waarop de mutatie in de rekening wordt geboekt.

Vertalingen van boekingsdatum

Engels:  entry date 

Gebruikte begrippen in boekingsdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer

Begrippen waar boekingsdatum in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer
valutadagen
  ... onder de valutadagen verstaan we het aantal dagen verschil tussen boekingsdatum verrekeningsdatum en de valutadatum van een mutatie op een...Lees meer