maandag 29 februari 2016

Binnenlands product

Binnenlands product


Ook wel binnenlands inkomen.

Onder het zogenaamde binnenlands produkt van een land verstaan we de som van de waarde die in elke fase van de produktie in dat land wordt toegevoegd door alle huishoudingen en gemeten over een bepaalde periode.Dit is meestal een kalenderjaar.

Het binnenlands produkt is het nationale minus het verdiende inkomen van landgenoten in het buitenland en plus het verdiende inkomen van buitenlanders in het land.

Ook wel het totale inkomen dat door productie in Nederland is gevormd. Het is daarmee gelijk aan de som van de toegevoegde waarden van alle bedrijfstakken.

Een andere benadering van het binnenlands produkt die op hetzelfde uitkomt is de som van de waarde van de beloningen van alle in het binnenland meewerkende produktiefactoren

Vertalingen van binnenlands product

Engels: domestic product  

Gebruikte begrippen in binnenlandsproduct


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer