zondag 7 februari 2016

Dividendbasis

Dividendbasis


We gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis.

Deze dividendbasis kan de dividenduitkering op het betrokken aandeel over het laatste boekjaar of het verwachte dividend over het lopende boekjaar zijn.
Gebruikte begrippen in dividendbasis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer