woensdag 10 februari 2016

Disconto en Callgeld Clearing Instituut

Disconto en Callgeld Clearing Instituut


Het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot DCI, is een instituut dat waarborgt dat er bij transacties in schatkistpapier steeds een direct verband blijft tussen de financiƫle transactie en de waarde van het betrokken schatkistpapier.
Gebruikte begrippen in disconto en callgeld clearing instituut


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer