dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

woensdag 10 februari 2016

Disconto

Disconto


Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel of een promesse en die berekend wordt over de nominale waarde van deze wissel en de periode die ligt tussen het moment van discontering en de vervaldag van de wissel of promesse.
Gebruikte begrippen in disconto


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

disconteren
  ... onder disconteren verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
discontering
  ... onder discontering verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar disconto in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

strafdisconto
  ... onder het zogenaamde strafdisconto verstaan we het discontopercentage dat boven het officiële disconto ligt en dat door de nederlandsche bank...Lees meer
particulierdisconto
  ... onder het zogenaamde particulier disconto verstaan we het discontopercentage waartegen banken bereid zijn om zogenaamde prima wissels te disconteren...Lees meer
indirecte kredietcontrole
  ... we spreken wel van een indirecte kredietcontrole als de centrale bank ingrijpt ter beheersing van de geldhoeveelheid en waarbij...Lees meer
officieel disconto
  ... onder het officieel disconto verstaan we het discontopercentage dat de de nederlandsche bank nv vaststelt en waarbij zij normaal...Lees meer
disconto en callgeld clearing instituut
  ... het disconto en callgeld clearing instituut meestal afgekort tot dci is een instituut dat waarborgt dat...Lees meer
billrate
  ... de zogenaamde bill rate is de engelse term voor het rentetarief waartegen wissels in disconto worden genomen...Lees meer
vereniging van wisselmakelaars
  ... de vereniging van wisselmakelaars stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de geld en valutamarkt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.